Cơm đùi Gà sốt chua ngọt

70.000 Giá chưa gồm VAT

Cơm đùi Gà sốt chua ngọt

Cơm đùi gà sốt chua ngọt
Cơm đùi Gà sốt chua ngọt

70.000 Giá chưa gồm VAT

Mã: PC89 Danh mục:

Kết nối